DADAFO – Høringssvar til bekendtgørelser

SUM+SIK

Høringssvar fra DADAFO på bekendtgørelser fra Sikkerhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet

DADAFO har i dag, den 6. maj 2016 – fremsendt høringssvar på to udkast til bekendtgørelser fra hhv. Sikkerhedsstyrelsen samt Sundheds- og Ældreministeriet, omhandlende de kommende regler ang. e-damp – anmeldelsesprocedurer, kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame. Bekendtgørelserne danner baggrund for den nye lov omkring e-damp produkter, L144 – der forventes vedtaget ved 3. behandling i Folketinget den 10.05.2016 – med ikrafttrædelse den 07.06.2016.

DADAFO er som forbrugernes organisation med på listen over de parter der skal høres, når der udfærdiges nye lovforslag og bekendtgørelser, der kan have indflydelse og konsekvenser for damperne i Danmark.

Læs og download DADAFOs høringssvar som PDF – ved at trykke på nedenstående links:

Høringssvar ang.: “Udkast til bekendtgørelse om kvalitet,
mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v.
af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.
– udsendt af Sundheds- og Ældreministeriet
(Tryk på ovenstående forside, for at
downloade høringssvaret som PDF)
Høringssvar ang.: “Udkast til bekendtgørelse om anmeldelse
af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.:”
– udsendt af Sikkerhedsstyrelsen
(Tryk på ovenstående forside, for at
downloade høringssvaret som PDF)

Bekendtgørelser i høring – Læs udkastene til bekendtgørelserne på Høringsportalen


7. april 2016 har Sundheds- og Ældreministeriet sendt et udkast til bekendtgørelse om e-cigaretter i høring med høringsfrist 6. maj 2016. Det kan ses på Høringsportalen:

Høring over udkast til bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59392


7. april 2016 har Sikkerhedsstyrelsen sendt et udkast til bekendtgørelse om e-cigaretter i høring med høringsfrist 6. maj 2016. Det kan ses på Høringsportalen:

Udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59390

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.