Stor europæisk forbrugerundersøgelse

ETHRA – European Tobacco Harm Reduction Advocates, udsender en stor og vigtig forbrugerundersøgelse, ang. forbrugere af nikotinprodukter i Europa.

Forbrugerundersøgelsen udgives sideløbende med revisionen af ​​det europæiske tobaksproduktdirektiv (TPD), og er det eneste spørgeskema til undersøgelse af forbrugerne af nikotinprodukter; de mennesker, der er mest berørt af mulige lovgivningsmæssige ændringer af nikotinprodukter.

Adgang til forbrugerundersøgelsen findes her:

TRYK HER FOR AT DELTAGE

ETHRA er sammensat af 22 europæiske forbrugergrupper, der repræsenterer forbrugere af sikrere nikotinprodukter, og lancerer et spørgeskema den 12. oktober for at undersøge forbruget af nikotinprodukter i Europa. ETHRA opfordrer til maksimal forbrugerdeltagelse og beder forbrugerne om at foretage undersøgelsen samt hjælpe med distributionen ved at dele den på sociale medier. Spørgeskemaet er kun åbent for voksne og er blevet oversat til 10 sprog. Udviklingen af ​​undersøgelsen er resultatet af et kollektivt frivilligt arbejde fra ETHRA med støtte fra dets videnskabelige rådgivere. ETHRA er uafhængig af nikotin- og medicinalindustrien.

Hvad handler det om?

Undersøgelsen stiller spørgsmål om brugen af ​​forskellige nikotinprodukter for at skelne betingelser for brugere i hele Europa. De praktiske konsekvenser af mulige reguleringsændringer undersøges også. Hvordan ville brugerne reagere på øgede skatter, forbud mod smag i e-væsker eller til legalisering af snus? Er der behov for større adgang til produktinformation? Ville en fjernelse af forbuddet mod 10 ml begrænsning på flasker med e-væsker have nogen indvirkning? Hvad mangler folk, der ønsker at holde op med at ryge? Dette er nogle af temaerne i undersøgelsen, der blev lanceret af ETHRA og dets 22 medlemsforeninger.

Spørgeskemaet findes på dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, spansk og svensk. Det tager kun få minutter at gennemføre og er åben indtil 31. december 2020. Adgang er begrænset til voksne (18+ år). Kun et svar er muligt pr. IP-adresse for at bevare undersøgelsens integritet. Se nedenstående bemærkninger for linket til undersøgelsen og QR-koden.

Data til belysning af de europæiske debatpunkter

Resultaterne af undersøgelsen vil give fortalere for sikrere produkter mulighed for at indsamle data om nikotinbrug i Europa, forud for nogle centrale EU-reguleringsfrister. Europa-Kommissionen forbereder forslag til ændring af to direktiver i 2021.

1) Tobaksproduktdirektivet (TPD), hvor artikel 20 omhandler e-cigaretter/e-damp som et beslægtet produkt, men forbyder salg af snus i EU undtagen i Sverige.
2) Tobaksafgiftsdirektivet (TED) til harmonisering af definitioner og afgiftsbehandling af nye produkter, herunder e-cigaretter/e-damp, efter anmodning fra Det Europæiske Råd.
Næsten 90% af de borgere og organisationer, der reagerede på Kommissionens offentlige høringer i 2016 og 2018, havde afvist princippet om beskatning af produkterne.

De foreslåede ændringer vil blive drøftet af Parlamentet i maj 2021 for TPD og af Det Europæiske Råd for skatter. Udarbejdelse af et konkret kort over anvendelser og behov baseret på svarene på ETHRA-undersøgelsen vil kaste lys over spørgsmålene om mulige revisioner og give nyttige oplysninger til offentligheden, fortalere for skadereduktion og selvfølgelig beslutningstagere, især MEP’er.

Millioner af europæere berørt

Disse spørgsmål vedrører millioner af europæere: mennesker, der bruger sikrere nikotinprodukter, mennesker, der ryger, og som måske ville skifte over til sikrere produkter, deres pårørende og også social- og sundhedspersonale i marken. Opbygning af pålidelig viden direkte fra brugerne er en væsentlig del af tilgange til reduktion af skader. Dette initiativ er en del af denne vellykkede strategi, der handler både om og med brugerne. ETHRA siger tak for din deltagelse og støtte. Intet om os uden os.

Bemærkninger

Bemærkning om gennemsigtighed: SOVAPE, en ikke-profit-organisation, har doneret sit abonnement på den franske EVALANDGO-platform til denne undersøgelse, til ETHRA.
EVALANDGO overholder den europæiske forordning om databeskyttelse (GDPR), og data lagres i Frankrig.
ETHRA (European Tobacco Harm Reduction Advocates) fremmer diskussion og udveksling af information og potentielle handlinger for at reducere eksponeringen for tobaksrelateret skade. ETHRA supplerer eksisterende organisationer ved at tilbyde europæiske fortalere en platform til udveksling af information (især på europæisk politisk niveau) og til at dele erfaringer og lokale initiativer til støtte for reduktion af tobaksskader. ETHRA er registreret i EU Transparency Register, registreringsnummer 354946837243-73.

Adgang til forbrugerundersøgelsen findes her:

TRYK HER FOR AT DELTAGE

QR Kode:

Kontakt: 

Email: europethra@gmail.com

Twitter:  @europethra

One Response to "Stor europæisk forbrugerundersøgelse"

  1. Pingback: Vaping Digest 12th October – vapers.org.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.