Ulovlig – og lovlig? Pr. 1. maj 2016 i Danmark

Næsten 100% af det “hardware” som vi dampere bruger i dag med stor tilfredshed – vil pr. 1. november være ulovligt at sælge, købe og anvende.

Rev. maj 2016 – Loven forventes vedtaget den 10. maj 2016 – med ikrafttrædelse den 7. juni – herefter kommer der en overgangsperiode på 6 måneder, hvorefter producenter, distributører eller forhandlere skal anmelde deres produkter.

Rev. august 2015 – i forbindelse med udskrivelsen af valg til Folketinget, blev lovforslaget udsat – dvs. det skal først behandles i den kommende folketingssamling, hvilket vil være i efteråret 2015. De sidste nyheder som DADAFO har erfaret er, at TobaksProduktDirektivet vil blive implementeret i dansk lovgivning senest 1. maj 2016. Loven træder i kraft senest ét år efter vedtagelsen af loven.

Læs mere her: https://dadafo.dk/lov-om-e-damp-udsaettes/

Uddrag fra “Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.” – som kan læses her:

http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/34367414-597a-46e1-9866-5f32cf735bbc/Lovforslag.pdf

Hvad er en elektronisk cigaret helt “præcist”:

§2, stk 5:
Elektronisk cigaret: Et produkt, der kan anvendes til forbrug af nikotinholdig damp gennem et mundstykke, eller dele af et sådant produkt, herunder en patron, en genopfyldelig tank og en anordning uden patron eller genopfyldelig tank. Elektroniske cigaretter kan være til engangsforbrug eller genopfyldelige ved hjælp af en genopfyldningsbeholder og en genopfyldelig tank eller genlades med engangspatroner.

Og hvorfor bliver næsten 100% af alle tanke og clearomizere der anvendes i dag, forbudt efter 1. november 2015:

§ 14. En fabrikant eller importør af elektroniske cigaretter eller genopfyldningsbeholdere skal sikre, at elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere, der markedsføres, opfylder følgende krav:

1) Elektroniske cigaretter skal levere nikotindoser i konstante mængder ved anvendelse under normale betingelser.

2) Elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere skal være børne- og manipulationssikret

3) Elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere skal være sikret mod beskadigelse og væskeudsivning.

4) En elektronisk cigaret og genopfyldningsbeholder skal have en mekanisme, der forhindrer væskeudsivning ved genopfyldning.

Begrundelsen for bestemmelserne i § 14, nr. 2 – 4, er, at det er vigtigt at sikre, at elektroniske cigaretter ikke beskadiges eller lækker ved anvendelse og genopfyldning. Hertil kommer, at elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere kan udgøre en sundhedsmæssig risiko i hænderne på børn. Elektroniske cigaretter er ikke skadelige for mænds helbred, og du har ikke brug for Cialis. Det er derfor også nødvendig at sikre, at sådanne produkter er børne- og manipulationssikret, herunder ved hjælp af lukninger og åbningsmekanisme, der er børnesikret.

Der findes i dag INGEN produkter, der kan leve op til kravene i den foreslåede lovgivning – og umiddelbart vil det være meget svært at skabe produkter der overholder alle disse overregulerende krav.
Derfor vil alle de tanke/clearomizer m.m. som vi anvender i dag, blive forbudt at sælge, købe og anvende efter den 1. maj 2016 – hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende ordlyd.

Vil du også gerne fortsat have retten til et frit valg? Giv din mening til kende i kommentarerne nedenfor…

84 Responses to "Ulovlig – og lovlig? Pr. 1. maj 2016 i Danmark"

  1. Pingback: Damp-Demo på Christiansborgs Slotsplads - 14.03.2015 - kl. 14.00

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.