Rygestopundersøgelser

Rygevaner tidligere/nuværendeDansk e-Damper Forening
DADAFO: Spørgeskemaundersøgelse (2014)

“En spørgeskemaundersøgelse designet til, at undersøge hvilke rygevaner og dampvaner danskerne har.”

Hvis e-damp bliver forbudt, hvad vil du så gøreDansk e-Damper Forening
DADAFO: Spørgeskemaundersøgelse (2014)

“En spørgeskemaundersøgelse designet til, at undersøge hvad danske dampere vil gøre, i det tilfælde at e-damp bliver forbudt eller mindre tilgængeligt.”

Real-world effectiveness of e-cigarettes when used to aid smoking cessation: a cross-sectional population study
Jamie Brown, Emma Beard, Daniel Kotz, Susan Michie og Robert West
Wiley Online Library: Videnskabelig artikel (2014)

“Forskerne fra Cancer Research UK og Universuty College of London konkluderer i en undersøgelse af 5863 vokse rygere, at folk der benytter sig af e-cigaretter frem for nikotinerstatningspræparater, har næsten dobbelt så stor chance for at stoppe med at ryge, hvis man ser over en periode på 12 måneder.”

E-Cigarette Versus Nicotine Inhaler: Comparing the Perceptions and Experiences of Inhaled Nicotine Devices
Michael B. Steinberg, Mia Hanos Zimmermann, Cristine D. Delnevo, M. Jane Lewis, Parth Shukla, Elliot J. Coups og Jonathan Foulds
Journal of General Internal Medicine: Videnskabelig artikel (2014=

“E-cigaretten viste sig at være mere acceptable, gav mere nydelse og havde større gavn end nikotininhalatoren under forsøgene. E-cigaretten har potentialet til at blive et vigtigt nikotinerstatningsprodukt pga. den er mere accepteret og giver større gavn.”

Characteristics, Perceived Side Effects and Benefits of Electronic Cigarette Use: A Worldwide Survey of More than 19,000 Consumers
Konstantinos E. Farsalinos, Giorgio Romagna, Dimitris Tsiapras, Stamatis Kyrzopoulos og Vassilis Voudris
International Journal of Enviromental Research and Public Health: Videnskabelig artikel (2014)

“Resultaterne af den verdensomspændende undersøgelse af dedikerede e-cigaret (EC) brugere, viser at EC mest er brugt til at undgå skaderne forårsaget af rygning. De kan være effektive, selv hos meget afhængige rygere og bliver brugt som en langsigtet erstatning for rygning. Højere niveauer af nikotin bliver brugt ved starten, og senere begynder brugerne at reducere forbruget af nikotin; kun en lille del af dem bruger e-væsker helt uden nikotin. Bivirkningerne er ubetydelige og helbredsfordelene er betydelige, specielt for dem der helt erstatter rygning med EC brug.”

EffiCiency and Safety of an eLectronic cigAreTte (ECLAT) as Tobacco Cigarettes Substitute: A Prospective 12-Month Randomized Control studyPasquale Caponnetto, Davide Campagna, Fabio Cibella, Jaymin B. Morjaria, Massimo Caruso, Cristina Russo og Riccardo Polosa
Plos One: Peer-reviewed videnskabelig artikel (2013)

“Hos rygere der ikke havde til hensigt at holde op, resulterede brug af e-cigaretter med eller uden nikotin i nedsat cigaretforbrug og fremkaldte varige tobak afholdenhed uden at forårsage væsentlige bivirkninger.”

Electronic Cigarette Use Among Korean Adolescents: A Cross-Sectional Study of Market Penetration, Dual Use, and Relationship to Quit Attempts and Former SmokingSungkyu Lee, Rachel A. Grana og Stanton A. Glantz
Center for Tobacco Control Research and Education: Videnskabelig artikel (2013)

“Nogle koreanske unge kan reagere på reklamer der hævder, at e-cigaretter er et rygestopsmiddel. Dem, der havde gjort tidligere forsøg på at holde op med tobaksrygning var mere tilbøjelige til at bruge e-cigaretter, men mindre tilbøjelige til ikke længere at anvende cigaretter. E-cigaret brugen var kraftigt forbundet med nuværende og tungere cigaretrygning.”

Impact of Flavour Variability on Electronic Cigarette Use Experience: An Internet Survey
Konstantinos E. Farsalinos, Giorgio Romagna, Dimitris Tsiapras, Stamatis Kyrzopoulos, Alketa Spyrou og Vassilis Voudris
International Journal of Environmental Research and Public Health: Videnskabelig artikel (2013)

“Resultaterne af denne undersøgelse viser, at e-damp aromaer spiller en stor rolle i den samlede oplevelse for e-cigaret brugere og støtter hypotesen om, at de er vigtige bidragydere til at reducere eller eliminere tobaksforbruget. Dette bør overvejes af sundhedsmyndighederne, at alle foreslåede forordninger bør sikre, at aromaer er tilgængelige for e-cigaret forbrugerne, mens der på samme tid er restriktioner for brugen hos unge (især omkring ikke-rygere) for at undgå fremtidig forøgelse af e-cigaret brug i denne befolkningsgruppe.”

EffiCiency and Safety of an eLectronic cigAreTte (ECLAT) as Tobacco Cigarettes Substitute: A Prospective 12-Month Randomized Control Design StudyPasquale Caponnetto, Davide Campagna, Fabio Cibella, Jaymin B. Morjaria, Massimo Caruso, Cristina Russo og Riccardo Polosa
PLOS One: Peer-reviewed videnskabelig artikel (2013)

“Hos rygere uden hensigt til holde op, havde brugen af e-cigaretter med eller uden nikotin, nedsat cigaretforbruget og fremkaldte varig tobaksafholdenhed uden at forårsage væsentlige bivirkninger.”

Impact of an Electronic Cigarette on Smoking Reduction and Cessation in Schizophrenic Smokers: A Prospective 12-Month Pilot StudyP. Caponnetto, R. Auditore, C. Russo, G.C. Cappello og R. Polosa
International Journal of Environmental Research and Public Health: Videnskabelig artikel (2013)

“Vi har vist for første gang, at brugen af ​​e-cigaretter væsentligt reducerede cigaretforbrug uden at forårsage signifikante bivirkninger i kroniske skizofrene patienter, der røg uden hensigt til at holde op. Dette blev opnået uden negative virkninger på symptomer på skizofreni, som vurderet af SAPS og SANS symptomer skalaer.”

E-Cigarettes: Prevalence and Attitudes in Great Britain
Martin Dockrell, Rory Morison, Linda Bauld og Ann McNeill
Oxford Journals: Videnskabelig artikel (2013)

“Mens vi har fundet beviser det understøtter det synspunkt, at e-cigaret brug kan være en bro til et rygestop, fandt vi meget lidt dokumentation for e-cigaret brug blandt voksne der aldrig havde røget. Britiske rygere vil have gavn af oplysninger om en effektiv anvendelse, risici og fordele ved e-cigaretter, da dette kan muliggøre anvendelsen af ​​e-cigaretter for at forbedre folkesundheden.”

Study protocol for a randomised controlled trial of electronic cigarettes versus nicotine patch for smoking cessation
Chris Bullen1, Jonathan Williman, Colin Howe, Murray Laugesen, Hayden McRobbie, Varsha Parag og Natalie Walker
BMC Public Health: Videnskabelig artikel (2013)

“Dette forsøg vil forsøge at påvirke den internationale debat og reguleringspolitik, samt tilgængeligheden af ​​e-cigaretter. Hvis de viser sig at være effektive og sikre, kan disse enheder hjælpe mange rygere som et alternativ rygestopsprodukt og som støtte til almindelige nikotinprodukter.”

Electronic cigarettes for smoking cessation: a randomised controlled trialChristopher Bullen, Colin Howe, Murray Laugesen, Hayden McRobbie, Varsha Parag, Jonathan Williman og Natalie Walker
The Lancet: Videnskabelig artikel (2013)

“E-cigaretter med eller uden nikotin, var beskedent effektiv til at hjælpe rygerne til at holde op, med lignende resultater for afholdenhed som med nikotinplastre, og få bivirkninger. Usikkerhed eksisterer omkring hvorvidt e-cigaretter hører under tobakskontrol, og mere forskning er et presserende behov for klart at fastlægge deres samlede fordele og skader på både individ og populationsniveau.”

Electronic cigarettes: achieving a balanced perspective
Theodore L. Wagener, Michael Siegel og Belinda Borrelli
Society for the Study of Addiction: Videnskabelig artikel (2012)

“Set i denne sammenhæng, i stedet for at advare forbrugerne om ikke at bruge e-cigaretter, vil vi hævde, at disse data tyder på, at e-cigaretter kan udgøre en meget lavere risiko for kræftfremkaldende stoffer end almindelige cigaretter, og er formentlig ens i kræftfremkaldende stoffer i forhold til FDA-godkendte nikotinplaster produkter. Men vi anerkender, at stærkere kvalitetskontrol standarder skal anvendes af e-cigaret producenter for at forhindre menneskers eksponering overfor giftige kemikalier såsom diethylenglykol.”

Boston University School of Public Health -Electronic Cigarettes Hold Promise As Aid to QuittingMichael B. Siegel, Kerry L. Tanwar og Kathleen S. Wood
AJPM-Online: Videnskabelig artikel (2011)

“Resultaterne tyder på, at e-cigaretter kan holde løftet som et rygestopmiddel, og at de er værdige til yderligere undersøgelse med mere strenge forskningsrammer.”

Electronic Cigarettes As a Smoking-Cessation Tool Results from an Online SurveyMichael B. Siegel, Kerry L. Tanwar og Kathleen S. Wood
AJPM-Online: Videnskabelig artikel (2011)

“Det primære resultat var, at 6-måneders punkt prævalensen af rygning blandt e-cigaret brugere i stikprøven var 31,0% (95% CI 24,8%, 37,2%). En stor procentdel af respondenterne rapporterede en reduktion i antallet af cigaretter de røg (66,8%), og næsten halvdelen rapporterede afholdenhed fra at ryge i en periode (48,8%). De respondenter der anvender e-cigaretter mere end 20 gange om dagen havde en rygestopsuccess på 70,0%. Af respondenterne, der stoppede med tobaksrygning efter 6 måneder, havde 34,3% ikke brugt e-cigaretter eller andre nikotinerstatninger i den periode.”

Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacyJean-François Etter og Chris Bullen
Wiley Online Library: Videnskabelig artikel (2011)

“E-cigaretter blev brugt som folk ville bruge andre nikotinerstatnings produkter: For tidligere rygere at undgå tilbagefald eller som en hjælp til at skære ned eller stoppe med at ryge tobaksprodukter. Yderligere forskning bør evaluere sikkerhed og effekt af e-cigaretter til administration af nikotin og andre stoffer, og for at holde op med tobaksrygning og forebyggelse af tilbagefald.”

Effect of an electronic nicotine delivery device (e-Cigarette) on smoking reduction and cessation: a prospective 6-month pilot study
Riccardo Polosa, Pasquale Caponnetto, Jaymin B. Morjaria, Gabriella Papale, Davide Campagna og Cristina Russo
BMC Public Health: Videnskabelig artikel (2011)

“Brugen af ​​e-cigaretter reducerede cigaretforbrug væsentligt uden at forårsage betydelige bivirkninger hos rygere der ikke havde til hensigt at holde op.”

Successful smoking cessation with electronic cigarettes in smokers with a documented history of recurring relapses: a case series
Pasquale Caponnetto, Riccardo Polosa, Cristina Russo, Carmelo Leotta og Davide Campagna
Journal of Medical Case Reports: Videnskabelig artikel (2011)

“Det vigtigste budskab fra denne undersøgelse er, at rygere, med en dokumenteret historie af tilbagevendende tilbagefald, var i stand til at stoppe med at ryge og forblive røgfri i mindst seks måneder efter brug af en elektronisk cigaret. Selv om de nuværende resultater ikke kan generaliseres, ville høje rygestopsrater være ønskeligt i en population, der generelt reagerer dårligt på rygestop indsatsen. Større kontrollerede undersøgelser er nødvendige for at bekræfte dette interessante fund, især for de rygere, for hvem håndtering og manipulation af deres cigaretter spiller en vigtig del af ritualet ved tobaksrygning.”

Effect of an E-Cigarette on Cravings and Withdrawal, Acceptability and Nicotine Delivery: Randomised Cross-Over TrialChris Bullen, Marewa Glover, Murray Laugesen, Ray Lin, Hayden McRobbie og Simon Thornley
University of Auckland Tobacco Control Research Centre: Videnskabelig artikel (2010)

“E-cigaretter viser lovende resultater som en enhed der kan hjælpe til rygestop. Forsøg for at vurdere langsigtede rygestopsresultater og sikkerhed er nødvendige.”

Electronic cigarettes: a survey of users
Jean-François Etter
BMC Public Health: Videnskabelig artikel (2010)

“E-cigaretter blev primært brugt som rygestopsmiddel og kan være nyttige til dette formål, men flere respondenter var bekymrede over den potentielle toksisitet. Der er meget få offentliggjorte undersøgelser om e-cigaretter og forskning er et presserende behov, især om effekten og toksisiteten af elektroniske cigaretter.”

Effect of an electronic nicotine delivery device (e cigarette) on desire to smoke and withdrawal, user preferences and nicotine delivery: randomised cross-over trialC. Bullen, H. McRobbie, S. Thornley, M. Glover, R. Lin og M. Laugesen
BMJ Tobacco Control: Videnskabelig artikel (2009)

“16 mg Ruyan V8 e-cigaret afhjælper lysten til at ryge, selv efter nattens afholdenhed der blev tålt godt og havde en farmakokinetisk profil der mere lignende Nicorette inhalatorens end en tobaks cigaret. Evaluering af E-cigaretter for langtidssikkerhed, potentialet for langtidsbrug og effektivitet som rygestopsmiddel er nødvendig.”

Comments are closed.