Politik

Politiske briefinger

UPDATE

Høringssvar fra DADAFO – Dansk e-Damper Forening – Ang. “Forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v.”

DADAFO indsendte den 20.03.2015 høringssvar ang. det lovforslag der siden den 23.02.2015 har været ude i høring.

Du kan læse DADAFOs høringssvar her som Google-Doc – tryk HER:

Eller du kan downloade høringssvaret som PDF-fil – tryk HER

UPDATE
I forbindelse med det lovforslag der af Sundhedsministeret blev sendt ud i høring den 23.02.2015, så sendte DADAFO allerede søndag den 22.02.2015 et følgebrev, forslag til en bekendtgørelse/lovforslag samt en kommentering af EU-direktiv 2014/40/EU – inkl. kommentarer til lovgrundlaget:

001 – Følgebrev med motivering:

020_2015.02.22_001_Følgebrev_Forslag til bekendtgørelse_DIREKTIV2014_40_EU

002 – Forslag til

020_2015.02.22_002_Forslag til bekendtgørelse_DIREKTIV2014_40_EU

003 – 004 – Kommentering af EU-direktiv 2014/40/EU inkl. lovgrundlaget

020_2015.02.22_003-004_Kommentering af TPD Artikel 20_Og lovgrundlag_DIREKTIV2014_40_EU

Alle dokumenter kan ligeledes findes på Folketingets hjemmeside:

https://www.ft.dk/samling/20141/almdel/SUU/bilag/242/index.htm

 

Politiske briefinger

Der er gennem tiden blevet fremsendt briefinger til de danske politikere – og de er alle blevet sendt til både EU- og Sundhedsudvalget på Christiansborg – samt til den daværende sundhedsminister og EU-minister. Briefingerne er også blevet sendt til sundheds- og EU-ordførerne for alle de politiske partier, samt EU-parlamentsmedlemmerne – og til den danske presse/medierne.

Politikerne har fået forbrugerens syn på e-dampen, og DADAFO har en god kontakt til politikerne på Christiansborg. DADAFO arbejder for at få indflydelse på, hvordan e-damp i Danmark bliver reguleret – og arbejder for en så fornuftigt, rationel og proportionel form for regulering.

Som hovedpunkter er følgende:

  • E-damp er ikke et tobaksprodukt, og kan ikke sidestilles med tobak – og bør derfor heller ikke være omfattet af “Loven om røgfrie miljøer”
  • E-damp er ikke et medicinalprodukt, og kan ikke reguleres som et lægemiddel. E-dampen helbreder eller kurerer intet
  • E-damp er et nydelsesmiddel – på linje med kaffe, te eller chokolade/kakao – og skal derfor betragtes som et langt mindre skadeligt alternativ til tobaksprodukter

Læs de tre briefinger der allerede er sendt til politikerne på Christiansborg:

DADAFO Briefing nr. 1 til de danske politikere

DADAFO Briefing nr. 2 til de danske politikere

DADAFO Briefing nr. 3 til de danske politikere