Handler det hele kun om penge?

Penge

DADAFO har modtaget nedenstående blog-indlæg:

Handler det hele kun om penge?
Handler det overhovedet ikke om vores helbred?

Det virker mere og mere som om at staten, regeringen, politikerne, lovgiverne, forskerne, lægerne, eksperterne, patientforeningerne, tobaks- og medicinalindustrien, medierne m.fl. udmærket godt er klar over at dampen er langt, langt mindre skadelig end rygning af tobak … og at de med vilje prøver at “træde vande” – og trække “det uundgåelige” i langdrag:

Nemlig, at folk holder op med at ryge og skifter cigaretterne ud med damp – når der nu findes et langt mindre skadeligt alternativ! Når folket/rygerne står overfor et “informeret valg” – hvilken beslutning vil de så tage? Magthavernes og pengefolkenes største frygt er, at alle rygere på meget kort tid skifter over til damp – eller at rygerne får sandheden at vide …

• INDEN regeringerne har fundet en anden måde at sikre deres indtægter på… ved at omlægge skatter og afgifter, så de også kommer til at gælde for de nye alternative langt mindre skadelige produkter (e-damp)

• INDEN medicinalindustrien har fundet en anden måde at tjene penge på andre sygdomme, end de ryge-relaterede sygdomme

• INDEN medicinalindustrien har fået produceret nogle andre produkter, som på overfladen skal være en hjælp til rygere, for at kunne “skodde” tobakken

• INDEN tobaksindustrien får produceret nogle alternative “tobaks-produkter”, så de ikke pludselig står med en manglende omsætning

• OG SPECIELT INDEN investorerne på aktiemarkedet kommer til at tabe MILLIARDER på aktier i medicinal- og tobaksindustrien, da ingen rygere køber eller har behov for deres produkter længere… og aktier i disse industrier vil vise sig at være værdiløse (gigantiske tab på investeringer)

Så længe der er så uhyrligt mange penge på spil, så vil vi fortsat se skræmmeartikler og ubegrundet propaganda i aviserne/medierne, der skal sikre at rygerne bliver ved med at ryge, og sikre at de dampere der allerede er skiftet, kommer i tvivl – og evt. VENDER TILBAGE til at ryge igen – læs listen over skræmme-propaganda, som i lang tid har floreret i medierne:

• E-cigaret eksploderer i hånden på mand
• Der er 10 gange flere kræftfremkaldende stoffer i damp
• E-cigaretter er IKKE et effektivt middel til rygestop
• Damp medfører “renormalisering” af rygning
• E-væsker med smag af jordbær og chokolade, er et bevidst forsøg på at få unge til at ryge
• Damp kan give popcorn-lunger
• Der er frostvæske/kølervæske i de væsker, der anvendes til e-cigaretter
• Damp giver vand i lungerne
• Damp giver svamp i lungerne
• Der er fundet formaldehyd i e-cigaretter (Formaldehyd anvendes bl.a. til balsamering af lig)
• Der er fundet acetaldehyd i e-cigaretter
• Der er fundet tungmetaller i e-væsker/e-cigaretter
… osv. osv. osv.

STATEN har simpelthen ikke råd til at vi alle holder op med at ryge. Hvis dette skulle ske, ville der opstå gigantiske huller i statsbudgettet – TÆNK bare hvad det ville koste staten, hvis de skulle give 10 års ekstra folkepension til ca. 1 mio. rygere, der har kvittet tobakken til fordel for dampen. Så kan man efterfølgende argumentere med, at staten også ville spare uhyrlige summer på lægehjælp og medicin, når der nu ikke er nær så mange der ville dø af en ryge-relateret sygdom s.s. KOL, blodprop i hjertet eller lungekræft.

Og – så længe damperne er så dramatisk i undertal – og så længe vi ikke besidder flere mia. kr. til lobby-virksomhed – så er der ikke meget håb for, at vi vil blive hørt og taget alvorligt.

• HAR LOVGIVERNE, mod bedre vidende, solgt rygernes skæbne til tobaks- og medicinalindustrien?

• HAR LOVGIVERNE, lavet en underhåndsaftale med industrierne, der skal sikre at alle fortsat tjener på rygerne?

• HAR LOVGIVERNE, ofret rygerne (og damperne) på det “økonomiske højalter” – ene og alene af økonomiske årsager?

DET ENESTE lovgiverne, forskerne, lægerne, medierne, aktionærerne, industrierne kan gøre for at udskyde det uundgåelige – er at sætte store begrænsninger for, hvordan alternative produkter til tobak kan sælges og anvendes … og bruge “respekterede kilder og eksperter” til deres argumentation, og derfor vil ingen sætte spørgsmålstegn ved informationernes gyldighed …

KORT SAGT – HANDLER DET HELE KUN OM PENGE – og handler det om FRYGTEN for at nogle rige investorer mister en pokkers masse penge, på værdiløse værdipapirer?


 

Grafisk gennemgang af, hvordan “Penge-møllen” fungerer – Man kan spørge sig selv:

“HVEM TJENER MEST PÅ, AT RYGERNE RYGER VIDERE…”?

(Klik på billedet, for at se det i en større version)

How it works

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.