Dampen er gået af Danmark!

Billedet forklarer i sig selv hvad Regeringen, dens støttepartier og diverse patientforeninger har fået vedtaget…

Tirsdag den 15. december 2020 – blev Tobakshandleplanen godkendt af et flertal i Folketinget – en plan som indeholder rigtigt mange gode tiltag, for at få både unge og voksne til at stoppe med at ryge. Strengere straffe til dem som ikke overholder bl.a. salgsforbud til personer under 18 år, større bøder til personer/virksomheder som ikke beder om legitimation ved at køb af tobaksprodukter m.m. Men – planen indeholdt også en horde af strenge restriktioner for e-dampen i Danmark.

En tobaks-handleplan, for produkter der ikke indeholder tobak?

E-dampen der potentielt kunne være blevet det bedste og mest effektive middel til at få endnu flere rygere i Danmark til at kvitte smøgerne, til fordel for et langt mindre skadeligt alternativ. Eneste gangbare vej til at stoppe med at ryge fremover, er via de kommunale rygestop-tilbud, tilskud til rygestopmedicin m.m. – metoder som de fleste rygere forgæves har forsøgt sig med, uden succes.

Den gennemsnitlige ryger forsøger ca. 20 gange at stoppe, førend det lykkes – og når den ene metode efter den anden ikke virker, opgiver de fleste til sidst at gøre forsøget. Den danske Sundhedsstyrelse vil ikke anbefale brugen af e-cigaretter/e-damp til rygestop – da produktet ikke er et godkendt lægemiddel. Til trods for at videnskabelig evidens fra bl.a. Cochrane-instituttet gang på gang fremhæver, at e-damp er den mest effektive metode, til at få rygere til at stoppe med at ryge.

DADAFO har utrætteligt siden 2013, forsøgt at råbe vores politikere, medier og EU-parlamentsmedlemmer op – men desværre ser det ud til at e-dampen ikke får nemme kår i Danmark fremover:

• Dampen må fra 1. april 2021 ikke fremstilles i andre smagsvarianter end tobak og menthol. Fra 1. april 2022, må der ikke sælges andre smagsvarianter end tobak og menthol. Dvs. i den mellemliggende periode må væsker med smag af fersken, lakrids, vanille m.m. fortsat sælges – men de må ikke fremstilles efter den 1. april 2021.

• Både væsker og hardware (selve e-cigaretten/mod’et) må fra 1. juli 2021 kun fremstilles i “anonym indpakning” (plain-packaging) og fra 1. april 2022 må væsker og hardware ikke længere sælges i den “gamle indpakning”. Dvs. varelageret med den gamle indpakning, skal fjernes fra hylderne den 1. april 2022.

• Damp-væsker og andre produkter må ikke præsenteres synligt (skal gemmes væk under disken) og må kun trækkes frem for kunden, når vedkommende udtrykker ønske om det. Der er uklarhed om hvorvidt dette forbud kun gælder i detailhandlen, eller om det også gælder i specialbutikker/dedikerede dampbutikker?

• Damp-produkter må ikke vises på hjemmesider, men skal/kan kun markedsføres via en skriftlig liste med priser, uden brug af fotos m.m. Siderne må ikke vise “bedømmelser” af produkterne, eller anbefalinger fra andre forbrugere – eller vise instruktionsvideoer.

• Dampbutikker må ikke anvende “tilbud” eller “prisnedsættelser” for produkterne. Priserne skal fremgå af et ark, som forbrugeren kan få til gennemsyn i butikken. • Prisen for 10 ml e-væske (med eller uden nikotin) vil stige med 66% – dvs. en nuværende ca. pris på 30 kr. for 10 ml væske vil stige til ca. 50 kr. Der pålægges afgift på 2 kr. pr. ml e-væske, uanset væskens nikotinstyrke – dvs. en væske på 18 mg/ml vil koste det samme som en væske på 3 mg/ml.

• Forbud mod direkte og indirekte reklame for tobaksprodukter – inkl. e-cigaretter – dvs. film, nyheder, dokumentarer må ikke vise rygning eller e-dampning, da dette kan betragtes som reklame/forbudt markedsføring.

— ooo 000 ooo —

Et produkt som gang på gang har bevist sig som det bedste alternative rygestop-produkt, bliver nu langsomt men sikker gjort så uattraktivt som muligt, for de mange rygere som evt. kunne have tænkt sig at forsøge at blive røgfri via e-damp. Og de ca. 75.000 danskere for hvem det indtil videre er lykkedes at blive røgfri via e-damp, går en usikker fremtid i møde. Mange stopper helt med både at ryge og dampe, men der er også en del for hvem dampen bliver et livslangt alternativ til fortsat tobaksrygning – og for dem bliver fremtidens muligheder væsentligt indskrænket. E-dampen har også for mange været en måde at få et bedre helbred på, og på samme tid spare penge ift. prisen for tobakscigaretter. Men, ikke nok med at dampen kun må smage af tobak/menthol (de smage man som ryger desperat forsøger at glemme) – så bliver prisen for forbrugerne skruet så kraftigt i vejret, at det økonomiske incitament til at skifte smøgerne ud med damp, lader til at være forsvundet.

Der er desværre nogle ikke så gode alternativer, som forbrugerne kan forventes at stræbe imod:

• Handle illegalt fra andre EU-lande eller lande udenfor EU, med risiko for bøder/afgifter og konfiskation ved import. Disse produkter er måske ikke underlagt samme kontrol, som de produkter der p.t. sælges i danske dampbutikker.

• Handle væsker på det sorte marked, hvor produkterne evt. vil være af en tvivlsom kvalitet, uden kontrol og sikkerhed for indhold/sikkerhed/kvalitet/effektivitet.

• Forsøge sig med selv at blande smagsstoffer i en neutral basevæske, uden sikkerhed for smagsstoffernes brugbarhed til fordampning. Det er bestemt ikke alle smagsstoffer der kan anvendes til e-væsker/fordampning – bl.a. må smagsstoffer IKKE indeholder olier/fedt/lipider, men SKAL være på vandbasis. I USA blev flere personer i 2019 indlagt og døde, efter inhalation af E-vitamin acetat (olie/lipid) som blev tilført væsker til inhalation af cannabis.

Forbrugerne er de store tabere i denne sag – dernæst kommer selvklart også de mange danske forhandlere, som fremover får et meget begrænset varekatalog at sælge ud fra. DADAFO frygter, at mange af de danske dampbutikker må lukke ned, og overlade markedet til “de frie kræfter”. Forbrugerne snydes for god vejledning og rådgivning i forbindelse med deres første køb – og bliver fremover overladt til sig selv – hvis man “tør” begynde et skridt mod røgfrihed, ved hjælp af e-damp. Skadesreduktion kender vi allerede fra sikkerhedsseler, cykelhjelme, styrthjelme, faldskærme, kondomer m.m. Der er ingen der vil forbyde folk at køre på cykel, motorcykel eller i bil – springe ud fra et fly – eller dyrke sex med lavere risiko for kønssygdomme eller uventet graviditet.

Dette er indbegrebet af skadesreduktion. Og her er e-dampen skadesreduktion i forhold til fortsat tobaksrygning. Der er ingen der siger at e-damp er uskadelig – men videnskabelig evidens fra bl.a. England fremhæver e-dampen som minimum 95% mindre skadelig, sammenlignet med fortsat tobaksrygning. Så – hvorfor indeholder en lov der skal stoppe rygning i Danmark, også indhold der praktisk talt kan have den modsatte effekt – ved at få færre rygere til at stoppe, og desværre nok også få eks-rygere til at gå tilbage til tobaksrygning? 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.