Sundhedsstyrelsen skjulte centrale oplysninger

Foto venligst udlånt af Vaping360.com

Skal man lave lovgivning ud fra en politisk dagsorden – eller skal man lave lovgivning ud fra fakta og evidens?

Sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen har bevidst vildledt og misinformeret forligspartierne og sundhedsordførerne omkring ødvendigheden/nvigtigheden af de mange tiltag i “Tobakshandleplanen” – når det gælder antallet af danskere der ryger. Specielt antallet af unge der ryger, er fra 2018 til 2019 faldet drastisk – men det er ikke dén oplysning, som Folketingets sundhedsordførerne blev præsenteret for, da de blev bedt om at stemme for en stramning af tobakslovgivningen i Danmark, for at få færre unge til at ryge.
Dvs. der er blevet vedtaget en skærpende lovgivning, på baggrund af forkerte data – en lovgivning som var “ønsket” af flere, men som ikke var berettiget af fakta, statistik og evidens.
Folketingets sundhedsordførere er med andre ord ført bag lyset af Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren, da der bevidst blev tilbageholdt vigtige informationer forud for vedtagelsen af lovgivningen. Tobakshandleplanen omhandler også nogle ret kraftige restriktioner for e-damp/e-cigaretter – da Sundhedsstyrelsen er overbeviste om, at e-damp er en “gateway” for unge mennesker, til at begynde at ryge tobakscigaretter.

Men – tallene viser det stik modsatte

Unge der begynder at dampe eller bruge snus, ville formentlig være begyndt at ryge, hvis der ikke havde været et lavrisiko alternativ til rådighed. Og tallene viser, at de få unge der begynder at dampe eller bruge snus, ikke i bekymrende grad går videre til tobaksrygning. Tværtimod viser tallene, at de unge der allerede ryger, faktisk forsøger at stoppe med at ryge, ved at skifte over til e-damp eller snus.

I det hele taget er antallet af unge daglige rygere faldet drastisk, og på baggrund af dette burde det ikke have været nødvendigt med så drastiske og yderligere restriktioner overfor e-damp/e-cigaretter.

Også antallet af voksne der ryger dagligt, var faldet drastisk fra 2018 til 2019

Dvs. den eksisterende lovgivning var effektiv nok – og derfor var der ikke umiddelbart brug for yderligere restriktioner. Eksist. lovgivning satte bl.a. aldersrestriktioner på 18 år for køb af tobaksprodukter – og denne restriktion burde have været håndhævet stærkere, inden yderligere restriktioner bliver taget i brug.

Det er de voksne damp-forbrugere som bliver de store tabere i forbindelse med den nye lovgivning – og de store vindere bliver både tobaks- og medicinalindustrien. Med den nye lovgivning, vil flere rygere fortsætte med at ryge, og de mange som er skiftet til damp vil med tiden blive tvunget til enten at “gå på det sorte marked”, begynde at blande deres e-væsker selv – eller vende tilbage til tobaksrygning.

DADAFO har siden 2013 forsøgt adskillige gange at få politikerne til at forstå, at e-damp ikke er problemet – men tværtimod løsningen på, hvordan man får flere rygere til at stoppe med at ryge, ved at tilbyde dem et langt mindre helbredsskadeligt alternativ.

De rygere som i fremtiden kunne tænke sig at kvitte med at ryge, har fået begrænset de tilrådeværende (lovlige) metoder, via tiltagene i “Tobakshandleplanen” – på trods af at e-damp og e-væsker ikke indeholder så meget som ét nanogram tobak.

DADAFO håber, at politikerne – og specielt sundhedsordførerne, begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om Tobakshandleplanen faktisk bør omfatte tobakskadereducerende produkter – eller om planen bør genforhandles, så flere rygere får adgang til de produkter som beviseligt kan få flest rygere til at holde op med at ryge?

Læs mere HER:
https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-02-20-partier-sundhedsstyrelsen-skjulte-centrale-oplysninger-for-os

One Response to "Sundhedsstyrelsen skjulte centrale oplysninger"

  1. Pingback: ETHRA Nachrichtenübersicht für Februar | Interessengemeinschaft ExRaucher

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.