En fornuftig regulering af e-damp?

JLH_KEF

Dr. Konstantinos E. Farsalinos og Dr. Jacques Le Houezec er på banen med et meget fornuftigt forslag til, hvordan dampudstyr og e-væsker bør reguleres, for at sikre en størst mulig gevinst for folkesundheden generelt:

“Tobaksrygning er den største enkeltstående årsag til mange kroniske sygdomme og rygerelaterede dødsfald. Effektive hjælpemidler eksisterer, men få rygere bruger dem og de fleste prøver at slutte på egen hånd [uden brug af hjælpemidler].

Størstedelen af giftstofferne i tobakscigaretter er relateret til selve forbrændingsprocessen. Modeller for skadeforebyggelse indikerer at et skifte fra inhalation af forbrændingsprodukter til et produkt som leverer nikotin uden forbrænding, sandsynligvis vil medføre en stor reduktion i tobaksrelateret død og sygdom.

Det tilgængelige bevismateriale p.t. rejser ingen tvivl om at elektroniske cigaretter [e-dampere] er langt mindre skadelige end rygning (selv om de ikke er totalt uskadelige) og de har et potentiale for at være det mest effektive middel til tobaksskadereduktion, på grund af produkternes unikke efterligning af rygning og ved at de virker tilfredsstillende for forbrugeren.

Meget af uenigheden omkring e-cigaretter [e-dampere] og reguleringen af dem, baserer sig på “forsigtigheds-princippet”. Selv om der er behov for overvågning og yderligere forskning, er de fleste argumenter for at indføre strenge restriktioner og forbud hypotetiske, sjældent understøttet af beviser og i nogle tilfælde baseret på fejlfortolkning eller forkert brug af resultater fra undersøgelser.

Dem der skal udføre/lovgive omkring reguleringen bør have i baghovedet, at målgruppen er rygere som ønsker at reducere eller slutte med deres dødelige tobaksforbrug. For at opnå dette mål, burde rygere få ærlige informationer om det relative skadepotentiale for de forskellige produkter.

E-cigaretter [e-dampere] er ikke tobaksprodukter og bliver heller ikke anvendt som et medicinalprodukt. På grundlag af dette, må der udarbejdes et selvstændigt  regelværk/lovsæt, som ikke indgår som en del af hverken tobakslovgivningen eller lægemiddellovgivningen. Forskrifterne må indeholde specifikke kriterier for produkterne, regler for eksklusion af kemikalier som det er fornuftigt at undgå og bør omfatte hensigtsmæssige tests for potentielle skadelige stoffer. Yderligere bør næringsmiddelstandarder tilpasses for anvendelse på e-cigaretter [e-dampere].

At finde frem til en acceptabel balance mellem sikkerhed og attraktivitet for rygere, vil være en vigtig faktor for at opnå de maksimale fordele for folkesundheden. For væsker med nikotin, skal der være regler for mærkning med advarsel imod kontakt med huden eller indtagelse oralt i væskeform, og ikke-rygere bør frarådes at begynde at anvende dem.

Til slut: Reklame for e-produkter bør ikke forbydes, men reguleres så den rettes mod målgruppen og ikke skaber rekruttering af dem som aldrig har røget tobak før.
E-cigaretter [e-dampere] skal appellere til rygere (men ikke til ikke-rygere) og tilgængelighed og pris må være konkurrencedygtig i forhold til tobakscigaretter.”

Læs hele Konstantinos Farsalinos review og anbefalinger her:
https://www.dovepress.com/regulation-in-the-face-of-uncertainty-the-evidence-on-electronic-nicot-peer-reviewed-article-RMHP

Hele artiklen kan downloades her:
https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=27269

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.