Om DADAFO

Dansk e-Damper Forening (DADAFO) er en privat forening, som vil oplyse om e-damp og varetage dampernes interesser.

Foreningen blev grundlagt den 10. februar 2013 – og har siden da oplevet en stor medlemsfremgang.

DADAFO er optaget på EUs Åbenhedsregister, med identifikationsnummer: 220201831871-76

Uafhængighedserklæring/Interessekonflikter

DADAFO er en non-profit forbrugerorganisation, der arbejder for forbrugerne af e-damps interesser og levevilkår – dvs. vi modtager INGEN støtte, hverken fra tobaks-, medicinal- eller e-cigaretindustrien. Foreningen er som sådan økonomisk uafhængig. Foreningen er drevet af en bestyrelse, valgt af foreningens medlemmer. Der indbetales årligt et kontingent på 120 kr. pr. medlem. Alle bestyrelsesmedlemmer og medlemmer i udvalg m.m. arbejder pro bono/frivilligt, uden nogen form for betaling for deres ydelser/indsats/arbejde.

Formål
At tilegne sig korrekt viden om e-damp og holde denne viden opdateret samt videreformidle den til samfundet gennem folkeoplysning, være den negativ såvel som positiv, samt at samarbejde med andre der arbejder for korrekt information omkring e-damp såvel nationalt som internationalt.

Du kan her på siden downloade en informationsfolder – der kort og præcist fortæller omkring hvad e-damp er – print den ud, og del den med dine familiemedlemmer, kolleger og venner, som endnu ikke ved noget omkring dampen. Folderen kan printes ud på en dobbeltsidet A4. Der forefindes også yderligere informationsmateriale under menupunktet ”

Folderen fortæller omkring:

• Historie og fakta
• Hvad er en e-damper egentlig?
• Bliver man mere afhængig af e-damp end af almindelige cigaretter?
• Får man vand i lungerne af at e-dampe?
• Er batterierne farlige?
• Findes der frostvæske i en e-damper?
• Er det farligt at være i samme rum som en person der e-damper?
• Hvad indeholder e-væsken?
• Fordelene ved e-dampning er mange
• Ønsker du mere viden om e-dampning?

 

Bestyrelsen

Formand: Kim Dabelstein Petersen

Næstformand: Vibeke Thillemann

Kasserer: Peter Stigaard

Medlem: Asbjørn Hoffskov

Medlem: Lars Andersen

Suppleant: Gert Juhl

Comments are closed.