Vi er ikke kriminelle – vi er e-dampere

e-dampere

Som e-dampere, bliver mange af os – set med Sundhedsstyrelsens briller – betragtet som kriminelle.

Det er fordi den eneste mulighed mange af os har for at købe e-væsker der indeholder nikotin, indebærer at vi skal udføre en ulovlig og kriminel handling. Nikotin er fortsat i Danmark klassificeret som et medicinalprodukt, og alle produkter der indeholder nikotin, skal derfor godkendes af Sundhedsstyrelsen via en meget bekostelig markedsføringstilladelse.  De eneste produkter der indeholder nikotin, som ikke skal igennem denne godkendelsesprocedure, er tobaksprodukterne – der fortsat er tilladt at sælge til alle over 18 år.

Mange af de danske e-dampere har ikke mulighed for at importere dem lovligt via de andre EU-lande, og mange af os har ikke mulighed for at handle på internettet – og derfor er den eneste løsning – at blive “kriminel”. Som “kriminel” e-damper har vi taget ansvaret for vores eget liv, ved at foretage skiftet fra tobaksprodukter til e-damp – et skifte til e-damp (som der er generel enighed om blandt førende forskere) er et betydeligt mindre skadeligt produkt, og et skifte som viser sig at have mange helbredsmæssige fordele. Så mange fordele, at det åbenbart kan betale sig at blive kriminel, for at undgå de 4.000 kemikalier der enten er til stede i tobakken, røgen eller bestanddelene af cigaretterne (papir, filter m.m.)

Så, kære Sundhedsstyrelsen … Forklar venligst hvorfor 200.000 danske e-dampere skal gøres kriminelle, i deres forsøg på at redde deres eget liv, fra at blive en del af statistikken over de 14.000 årlige dødsfald som følge af tobaksrygning. Hvornår indser I, at e-damp kan være netop det produkt der får rygere til at skifte tobakken ud – til fordel for statens begrænsede sundhedsbudget, til fordel for de danske skatteydere og til fordel for rygernes familie, venner, kolleger m.fl.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.