DADAFO

DADAFO – E-dampforbrugernes interesseforening

DADAFO – E-dampforbrugernes interesseforening

Opdateret 21.02.2020 DADAFO – Dansk e-Damper Forening, er en uafhængig, non-profit forbrugerorganisation, der er styret af medlemmerne/forbrugerne. Bestyrelsen er valgt af medlemmerne, og foreningen drives for medlemmernes kontingent og deres frivillige donationer. Der er ingen økonomisk forbindelse til hverken tobaks-, medicinal- eller e-cigaret/e-damp branchen. Alt arbejde i foreningen udføres frivilligt på pro bono basis.

Der er valgt en ny bestyrelse for DADAFO!

Der er valgt en ny bestyrelse for DADAFO!

  Der blev i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt den 5. oktober – valgt en ny bestyrelse for DADAFO. Den nye bestyrelse er ved at trække i arbejdstøjet, og vil så hurtigt som muligt begynde at få et overblik over de mange opgaver der ligger og venter på at blive løst. Konstitueringen […]