TÆNK jer nu om

TÆNK

Forbrugerrådet TÆNK kommer i deres artikel, med mange af de efterhånden klassiske skræmmepåstande.

Sædvanen tro i medierne er der ikke så meget som ét enkelt link til videnskabelig dokumentation for påstandene, blot en reference til en Sine Jensen, en ukendt person der åbenbart udtaler sig som ekspert på e-damp området. Men det er åbenbart kendetegnende for alle “e-damp eksperterne” der får taletid i medierne og andre steder, at de faktisk ikke ved særligt meget om emnet. Indholdet af formaldehyd i e-damp har DADAFO set blive refereret til en del gange, blandt andet i en efterhånden berømt japansk undersøgelse; en undersøgelse DADAFO som de første konstaterede var videnskabelig uredelig. Den gennemgang kan ses her:

www.dadafo.dk/bfr

Indholdet af ”tobakstjære” i e-damp har vi i DADAFO kun set ét enkelt sted. Det var i forbindelse med en dansk forhandler, der ønskede at udfordre Sundhedsstyrelsens lægemiddelklassificering af e-damp, ved at tilsætte råtobak til deres e-damp væsker. Denne sag stammer tilbage fra 2009. Yderligere er der i artiklen referencer til ”kræftfremkaldende stoffer” – en udtalelse der står kraftigt i kontrast til en nylig udmelding fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Niels Them Kjær udtaler at: ” Projektchef Niels Them Kjær fra Kræftens Bekæmpelse har fulgt udviklingen i danskernes brug af de elektriske cigaretter, og han er bekymret. – Vi er bekymrede over det, men vi har ikke nogen rygende pistol, der viser, at det er kræftfremkaldende, siger projektchefen”

http://www.cancer.dk/Nyheder/Presseklip/presseklip03012014.htm

Og når Philip Tønnesen, ledende overlæge ved Gentofte hospital, ekspert i rygning og lungesygdommene KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) og lungekræft, har udtalt at:  “Der er en lille risiko i forhold til slet ikke at bruge noget, men den er så lille i forhold til at ryge, at vi ser bort fra den” – så er vi i DADAFO lidt nysgerrige omkring hvordan Forbrugerrådet TÆNK tilsyneladende ved noget andet, end Philip Tønnesen og Kræftens Bekæmpelse.

http://www.sygeforsikring.dk/Default.aspx?ID=1730

Det eneste punkt hvor Forbrugerrådet TÆNK har et sagligt argument i deres artikel, er på punktet angående kontrol med indholdet i e-væskerne.  DADAFO har gentagne gange kontaktet daværende Sundhedsminister Astrid Krag, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, sundhedsordførerne for de respektive partier i Folketingen, Miljø- og Sundhedsstyrelsen omkring dette, da vi ønskede en dialog om hvordan indholdet af e-væskerne kunne kontrolleres og regelsættes/reguleres. Ønsket om dialog om indhold og regulering er endnu ikke blevet besvaret. Generelt er artiklen i Forbrugermagasinet TÆNK noget rod. Der er forældede og udokumenterede påstande, referencer til indhold hvor der ikke er leveret videnskabelig dokumentation. Den eneste personreference er Sine Jensen; en person vi formoder er ansat i Forbrugerrådet TÆNK. Ingen andre kilder eller nogen anden dokumentation er fremlagt.

Et journalistisk makværk af kaliber. DADAFO har kontaktet journalisten bag artiklen og bedt om kildereferencer for påstandene Thor Seierø Mouritsen har fremført. Vi afventer svar.

http://taenk.dk/blad/forbrugerraadet-taenk-februar-2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.