Passiv damp er ikke skadelig

Passiv-Damp

Et nyt videnskabeligt studie viser passiv damp ikke er skadelig, da damp ikke producerer åndbare mængder af forurenede aerosoller.

Et forskerhold ledet af professor Igor Burstyn ved Institut for Miljø-og Arbejdsmedicin, School of Public Health, Drexel University,, Philadelphia i Pennsylvania, har fået en undersøgelse offentliggjort og godkendt ang. systematisk gennemgang af, hvad kemien af evt. forurenende stoffer i elektroniske cigaretter fortæller os om sundhedsrisici – og konklusionen er en kæmpesejr for e-dampen – her oversat fra undersøgelsen:

“Konklusion: Den nuværende viden omkring den kemiske sammensætning af væsker og aerosoler [luftbårne vandpartikler, red.] der er forbundet med e-cigaretter/e-damp, indikerer at der intet bevis er for at e-dampning producerer åndbare mængder af forurenet aerosol, der vil berettige sundhedsmæssige betænkeligheder ved de standarder, der anvendes til at sikre sikkerheden af arbejdspladser. Men den aerosol der genereres når man damper som helhed (evt. forureninger plus deklarerede ingredienser i e-væsker) skaber personlige påvirkninger, der vil berettige overvågning af sundheden blandt udsatte personer i forbindelse med undersøgelse af midler til at holde eventuelle sundhedsskadelige påvirkninger så lave som rimeligt muligt. [Hvis der er kendte stoffer der vides at have negative effekter, så skal de så vidt muligt udelades eller minimeres til uskadeligt niveau, red.]
Påvirkning af damp til 2. person (passiv damp) vil sandsynligvis være størrelsesordener mindre, og dermed ikke udgøre nogen tilsyneladende bekymring.”

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/18/abstract

Download hele undersøgelsen som PDF her, og læse specielt side 19 hvor alle konklusionerne af undersøgelsen bliver fremlagt:

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-14-18.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.