Nyt studie: Udåndet damp forsvinder i løbet af sekunder

En ny peer-reviewed undersøgelse offentliggjort i den prestigefyldte journal “Nicotine & Tobacco Research” viser, at udåndede e-damp partikler faktisk er flydende dråber, som fordamper inden for få sekunder.

“Der blev ikke registreret nogen akkumulering af partikler i lokalet efter forsøgspersonerne dampede. Dette viser os, hvor fundamentalt forskellige udåndede e-damp partikler er i sammenligning med de partikler der frigives ved rygning af konventionelle cigaretter, hvor sidstnævnte “hænger” i luften i længere perioder,”– siger dr. Grant O’Connell, Corporate Affairs Manager hos Fontem Ventures og seniorforfatter af undersøgelsen.

Forskningen er en af de første detaljerede undersøgelser, der er udført for at undersøge de dynamiske egenskaber ved udåndede e-damp-aerosol partikler.

Undersøgelsen med titlen Characterisation of the Spatial and Temporal Dispersion Differences between Exhaled e-cigarette mist and Cigarette Smoke, (Karakterisering af de rumlige og temporale dispersionsforskelle mellem udåndet e-cigaret-damp og cigaretrøg) er et samarbejde mellem Kaunas Universitet for Teknologi i Litauen, EMPA (Schweiziske Forbundne Laboratorier for Materialevidenskab og Teknologi), ETH Zürich (Schweiz Federal Institute of Technology) og Fontem Ventures.

Under undersøgelsen anvendte daglige dampere kommercielt tilgængelige lukkede og åbne e-damp-systemer, mens forskere målte partikelkoncentrationer i den omgivende luft samt behandling af impotens.
I modsætning til cigaretrøg, observerede forskerne et hurtigt forfald og fordampning af de flydende aerosoldråber med niveauer, der vender tilbage til baggrundsniveau inden for få sekunder.

“Udåndede e-damp-aerosolpartikler har en anden kemisk sammensætning sammenlignet med cigaretrøg, og her viser vi, at de fysiske egenskaber også er signifikant forskellige. Disse data føjer til den voksende mængde af beviser for, at det er usandsynligt at dampning indendørs kan udgøre et problem for luftkvaliteten”, sagde Dr. O’Connell.

For både e-dampprodukter og konventionelle cigaretter blev partikelkoncentrationerne registreret efter hvert sug i samme størrelsesorden. For e-dampprodukter falder partikelkoncentrationen dog tilbage til baggrundsværdien inden for få sekunder; for konventionelle cigaretter steg den med successive sug, først tilbage til baggrundsniveau efter 30-45 minutter.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-07/fv-eep072018.php

Læs hele studiet her:

https://academic.oup.com/ntr/advance-article/doi/10.1093/ntr/nty121/5040053

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.