Hvor giftig er e-væske egentlig?

giftig

Europæiske embedsmænd, uden nogen viden inden for toksikologi, har gennem flere år fejlagtigt klassificeret nikotinholdig e-væske som værende ekstrem giftig. Det mener den engelske brancheforening ECITA, der har fået et anerkendt konsulentbureau til at anbefale en omklassificering.

I flere år har der været stor forvirring om, hvordan e-væsker indeholdende nikotin bør klassificeres under CLP (Classification, Labelling and Packaging), der er det Europæiske klassificeringssystem for stoffer og blandinger. Indtil nu har CLP klassificeringen været enten i gruppe 2, sammen med det ekstremt farlige stof stryknin, eller også har det været i gruppe 3, sammen med det farlige stof formaldehyd.

Grundet denne forvirring, så fik ECITA det anerkendte konsulentbureau inden for toksikologi, BIBRA, til at lave en videnskabelig rapport, der klart skulle vise hvilken gruppe e-væsker indeholdende nikotin rent faktisk skulle placeres i. Rapporten fra BIBRA taler sit tydelige sprog og viser at klassifikationen af e-væsker indeholdende nikotin har været forkert gennem alle årene. Ud fra CLP’s egne regulativer, så er e-væsker med et indhold under 25 mg/ml så uskadelige, at de slet ikke skal klassificeres inden for CLP, mens e-væsker med et indhold på mellem 25 mg/ml – 50 mg/ml skal klassificeres i den mindst skadelige gruppe, sammen med bl.a. opvaskemiddel.

ECITA var overraskede over, at dette blev udfaldet af rapporten, og fik derefter professor Bernd Mayer og professor Riccardo Polosa til at gennemgå rapporten, med BIBRA’s anbefalinger til omklassificering. Professor Bernd Mayer, der er professor og chef for Afdelingen for Farmakologi og Toksikologi ved Karl-Franzens-Universitet i Graz, udtaler i den forbindelse:

”I denne rapport bruger Peter Watts LD50 værdier for nikotin for flere forskellige arter. For udregningen af ATE (Akut Toksisk Estimat) bruger han den bredt anerkendte værdi LD50 for rotter, der er 50 mg/kg. Da LD50 for rotter er generelt accepteret, endda i retssager, og da enhver toksikolog ville følge denne regel, så er Peter Watts udregner helt korrekte.”

Professor Riccardo Polosa, der er professor i intern medicin Universitetet i Catania er heller ikke i tvivl om, at klassificeringen af e-væske indeholdende nikotin har været forkert gennem en årerække, og kommenterer efter at have læst rapporten:

”Efter nøje at have gennemgået udregningerne og verificeringen af den følgende omklassifikation, så står det klar at tilgangen, udregningerne og omklassificeringen i BIBRA rapporten er korrekte.”

Hos DADAFO glæder vi os over ECITA’s grundige arbejde, for at fremme e-damp. Og vi håber på snart at høre nyt om, hvordan forslaget til omklassificering bliver modtaget i EU.

Hele BIBRA’s forslag til omklassificering kan læses her:

http://ecita.org.uk/sites/default/files/u41/bibra%20EU_Classification_of_nicotine_mixtures_acute_oral_and_dermal_toxicity.pdf

 

3 Responses to "Hvor giftig er e-væske egentlig?"

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.