Har din virksomhed en damppolitik?

Har din virksomhed en damppolitik?

Siden “Lov om elektroniske cigaretter m.v.” – blev vedtaget den 10. maj – og trådte i kraft den 7, juni, har enhver virksomhed skullet have en damppolitik – lidt lige som alle virksomheder og arbejdspladser skal have en rygepolitik, der lever op til “Lov om Røgfri Miljøer”.

Lov om e-damp

Den store forskel er blot, at damp IKKE automatisk er forbudt på arbejdspladser, restauranter, caféer, værtshuse m.m. Det er op til den enkelte virksomhedsejer, leder m.m. at udarbejde en synlig og funktionel damppolitik, gerne i samarbejde med de ansatte og/eller kunder/gæster.

Hvis f.eks. en arbejdsgiver mener, at det er helt OK at de ansatte f.eks. damper mens de arbejder (og dermed holder sig røgfrie) – hvad enten arbejdet foregår på et kontor, et værksted eller i det fri – så skal det blot skrives ned i firmaets manual og/eller i ansættelseskontrakten – og der skal skiltes med det på arbejdspladsen, at damp er tilladt.

En arbejdsgiver kan også vælge delvist at tillade damp, ved at henstille til at dampning foregår i et separat område eller et rum – og at damp kun foregå i pauserne.

Hverken Sundhedsministeriet eller Sundhedsstyrelsen, samt sundhedsordførerne for de enkelte politiske partier på Christiansborg, har fundet belæg for at dampen skal sidestilles med tobaksrøg – og derfor er damp IKKE omfattet af “Lov om Røgfri Miljøer”.

Læs mere om DADAFOs anbefalinger til udfærdigelse af en damppolitik her: https://dadafo.dk/damppolitik/

Læs hele “Lov om elektroniske cigaretter m.v.” her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180119

Dampning_tilladt_skiltning

Skiltning der viser, at dampning er tilladt på kontoret/arbejdspladsen eller på en restaurant/café – enten helt eller delvist i et specifikt område

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.