Er nikotin i e-væsker virkelig så farligt?

nikotin

Nikotin i e-væsker bliver af sundhedsmyndigheder i Danmark og verden over fremført som værende farlig – selv i små mængder – men sandheden er en helt anden.

Nikotin er kendt som værende et stof der både har mange gode egenskaber, men også et stof der kan være giftigt. I lyset af nikotinens stadig større udbredelse, som følge af det stigende forbrug af e-damp overalt i verden, så er flere og flere sundhedsmyndigheder begyndt at advare om nikotinen – de frygter der kan ske forgiftninger endda med fatale følger. Det er klart, at det er muligt at forgifte sig selv bevidst med nikotin, hvis man bruger det intravenøst; men hvad er risikoen egentlig for forgiftning i det tilfælde, at man ved et uheld sluger en smule eller spilder lidt på fingrene?

Symptomer på nikotinforgiftning

De første symptomer på nikotinforgiftning er hovedpine og svimmelhed, efterfulgt af kvalme, opkast og diarre, hvilket sker efter alvorlig forgiftning, altså hvis de første lettere symptomer bliver ignoreret. Men de indledende lettere symptomer vil få enhver damper til at stoppe eller reducere nikotinkoncentrationen i e-væske øjeblikkeligt. Derfor vil skadelig eller fatal nikotinforgiftning ikke ske ved normalt forbrug af en e-cigaret.

Dødelig dosis

Det er nødvendigt med et estimat for den dosis der skal til for at dræbe et menneske, hvis man skal vurdere sandsynligheden for fatale følger, efter man ved et uheld sluger eller spilder nikotinvæske huden. Men følsomheden overfor nikotin er forskellig arter imellem, og præcise niveauer for dødelig dosis kan selvfølgelig ikke, af åbenlyse årsager, fastslås præcist for mennesker.

Derfor skal den dødelige dosis udledes fra blodniveauer af nikotin, fra sager der har været fatale eller næsten fatale, og disse tilfælde er ekstremt sjældne. Evalueringer af sådanne sager gennem de sidste ca. 100 år har vist, at mellem 0,1 g (100 mg) – 0,2 g (200 mg) systemisk nikotin (den totale mængde nikotin i blodbanen) kan være dødelig for voksne.

Forgiftning ved at sluge nikotinholdig e-væske

Da optageligheden af nikotin oralt er ca. 20% af den systemiske mængde nikotin (altså svarende til nikotin injiceret intravenøst) svarer det til, at der skal indtages 0,5 g (500 mg) – 1 g (1000 mg) nikotin oralt, for at det kan blive fatalt. Disse tal er 10 – 20 gange højere end de gængse tal – 50 mg – der har cirkuleret i sundhedsfaglige kredse i mere end et århundrede. Det er også den forkerte grænse på 50 mg, man stadig ser danske sundhedsmyndigheder henvise til. (1)

Hvis man drikker mellem 25 – 50 ml e-væske indeholdende 20 mg nikotin, så kan det teoretisk være dødeligt for en voksen. Men den nødvendige mængde er i praksis højere endnu, da opkast og diarre markant vil reducere den mængde nikotin der systemisk vil være tilgængelig. Derfor, selv i det højest usandsynlige tilfælde, at en voksen sluger en medium til stor flaske e-væske indeholdende nikotin, så vil udfaldet sandsynligvis ikke blive fatalt.

Det er klart, at den dødelige dosis for børn er lavere grundet kropsvægten, derfor bør der altid være børnesikring på flasker med nikotinholdig e-væske.

Forgiftning ved at spilde e-væske på huden

Mængden af nikotin der vil blive absorberet gennem huden og ind i blodbanen er 70 – 100%. Derfor vil den dødelige dosis for nikotin spildt på huden, teoretisk nærme sig den estimerede dosis for nikotin givet intravenøst, altså 0,1 g (100 mg) – 0,2 g (200 mg). Men hastigheden (kinetikken) med hvilken nikotinen bliver absorberet gennem huden skal også medregnes.

Hurtigt stofskifte og distribution af nikotin fra blodet og ind i andet væv, forebygger opbygning af et kritisk niveau af nikotin i blodet, hvis nikotinen bliver absorberet langsomt. Derfor kan f.eks. e-dampere tolerere at indtage en stor mængde nikotin i løbet af dagen gennem inhalation, en mængde der ville være dødelig hvis den blev givet på én gang. Kinetikken, altså hastigheden med hvilken nikotinen bliver absorberet gennem huden, er altså meget vigtig, da huden fungerer som et reservoir hvorfra nikotinen langsomt kan frigøres til blodbanen. (2)

Detaljerede undersøgelser af emnet, ved at benytte hud fra mennesker som in vitro forsøg, har vist at optagelsen af nikotin er langsom og er afhængig af opløsningsmidlet (optagelsen er omkring 100 gange hurtigere i vand end i ethanol). I modsætning til Ficks Lov, så er hastigheden med hvilken nikotin bliver optaget hurtigst ved koncentrationer på ca. 40% og bliver formindsket ved højere koncentrationer. Derfor bliver rent nikotin optaget gennem huden ekstremt langsomt. Ved at benytte den fastlagte rate for absorbering der er (82 µg/cm² ۰ h) kan man udregne, at ved at påføre ren nikotin på et hudområde på 10 cm², vil det resultere i, at så lidt som 0,8 mg nikotin vil blive optaget i blodbanen pr. time. Derfor vil kortvarig eksponering af ren nikotin på huden ikke have nogen nævneværdig bivirkning. (3)

Eksponering af 10 cm² hud for e-væske på 20% (200 mg/ml) i ethanol vil resultere i et optag på blot 0,1 mg nikotin pr. time. Ved lavere koncentrationer, de typiske koncentrationer der bliver benyttet i e-cigaretter, der er faren for forgiftning ved at spilde nikotin på huden ubetydelig.

Opsummering

E-væsker indeholdende nikotin vil ikke give betydelige bivirkninger ved hverken inhalation, ved at spilde væsken på huden, eller ved at sluge et par enkelte dråber. E-væsker indeholdende nikotin er at sammenligne med mange af de andre kemikalier vi omgiver os med i dagligdagen, og skal selvfølgelig holdes væk fra børn.

(1) http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00204-013-1127-0

(2) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3595064

(3) http://annhyg.oxfordjournals.org/content/43/6/405.full.pdf

Artiklen er oprindelig skrevet på engelsk af Bernd Mayer, Ph.d. i molekylær biologi. Den kan læses her:

http://www.bernd-mayer.com/electronic-cigarettes-and-nicotine-poisoning/

2 Responses to "Er nikotin i e-væsker virkelig så farligt?"

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.