Endnu et studie konkluderer, at passiv damp er så godt som uskadeligt

Mængderne af adskillige "flygtige organiske forbindelser" i indendørs luft, normal udånde fra en ikke-ryger, røg fra tobakscigaretter, udånde fra en ryger efter at have taget sug fra en tobakscigaret, damp fra en e-cigaret/e-damper og udånde fra en damper efter at have taget sug fra en e-cigaret/e-damper.

Skema over mængderne af adskillige “flygtige organiske forbindelser” målt i indendørs luft, normal udånde fra en ikke-ryger, røg fra tobakscigaretter, udånde fra en ryger efter at have taget sug fra en tobakscigaret, damp fra en e-cigaret/e-damper og udånde fra en damper efter at have taget sug fra en e-cigaret/e-damper.

Nyt studie konkluderer (endnu en gang) at “passiv damp” ikke er grund til bekymring.

Ny forskning bekræfter, at den damp en damper indånder og udånder, indeholder langt færre “flygtige organiske forbindelser” (VOC) end der kan måles i den luft der findes normalt indendørs, eller i den luft en normal ikke-ryger udånder! Dvs. damp er “renere” end normal indendørs luft, og normal udånding fra en ikke-ryger…

http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/whatsnew-2015/226-sp

Læs et sammendrag af undersøgelsen/studiet via PubMed her:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26243705

Studiet/undersøgelsen blev offentliggjort 07.09.2015 i “Journal of Chromatography A”. Studiet er udført af “Spanish Council of Scientific Research”. De målte mængderne af adskillige “flygtige organiske forbindelser” (VOC, de målte efter 156 forbindelser) i indendørs luft, normal udånde, røg fra tobakscigaretter, udånde fra rygere efter at have taget sug fra en tobakscigaret, damp fra en e-cigaret/e-damper og udånde fra en damper efter at have taget sug fra en e-cigaret/e-damper.

Studiet understreger en tidligere publiceret undersøgelse, hvori der heller ikke blev fundet carbonyler (aldehyder) i udåndingsluften efter at have dampet på en e-cigaret. Endvidere, viser undersøgelsen fraværet af adskillige andre giftige forbindelser, ikke kun i udåndingsluften med også i den damp der inhaleres/indåndes, hvilket er yderst relevant i forhold til sikkerheden af e-damp – sammenlignet med de store mængder giftige forbindelser der findes i tobakscigaretrøg.

Studiet er udført af: Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDÆA), Spanish Council for Scientific Research (CSIC), Jordi Girona, 18, 08034 Barcelona,Catalonia, Spain
Og betalt af: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness for the Expo-Cov (CTM2012-39298) fellowship. Financial support from the EU projects HEALS (FP7-ENV-2013- 603946) and CROME (LIFE12 ENV/GR/001040)

Så umiddelbart er undersøgelsen/studiet hverken financieret af tobaks-, medicinal- eller e-damp-industrien.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.