Den 7. juni 2017 ændres alt…

“Loven om elektroniske cigaretter m.v.” – trådte allerede i kraft for snart et år siden – den 7. juni 2016 – og der har nu været en overgangsperiode på op til ét år, inden alle producenter og forhandlere skal have rettet ind – så alle produkter der sælges SKAL være anmeldt hos Sikkerhedsstyrelsen – OG produkterne SKAL leve op til reglerne i TobaksProduktDirektivet – og den danske “Lov om elektroniske cigaretter m.v.”.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180119

Det er bl.a. kravet om max. tankstørrelse på 2 ml. – max. nikotinindhold i væsker på 20 mg/ml – samt max. 10 ml. indhold i “genopfyldningsflasker”.

Fra og med den 7. juni 2017 må der KUN sælges produkter, som forinden er anmeldt til SIkkerhedsstyrelsen. Dvs. alle produkter der IKKE er anmeldt – og som ikke overholder kravene i loven, vil være ulovlige at sælge fremover.

Fortsætter man som forhandler/producent/distributør med at sælge produkter der ikke er anmeldt i Danmark, kan det give store bødestraffe (Læs kapitel 12 i “Loven og elektroniske cigaretter m.v.)

Som forbrugere må vi fortsat anvende udstyr der er produceret og købt før den 7. juni 2017 – og forhandlere må sælge “gammelt” udstyr indtil den 7. juni 2017. Det har forhandlerne haft ét år til – at få solgt de varer, som ikke efter den 7. juni overholder kravene i loven/regulativet.

Så – som sådan er der intet nyt i det – men vi nærmer os med hastige skridt skæringsdatoen, hvor mange af de produkter som vi anvender med stor succes SKAL være taget ned af hylderne i forretningerne.

Hvad er problemet så?

Problemet er, at rigtigt mange forventer at de produkter som de anvender – og som de har købt igennem længere tid – STADIG vil være tilgængelige efter den 7. juni… og hvis dette skal være tilfældet – så skal det foregå på en ulovlig måde.

Forhandlere (i Danmark såvel som i andre lande) skal gøre sig til kriminelle – for at give os danske forbrugere de produkter som vi efterspørger – de produkter som virker for os. Alternativt, skal vi “nøjes” med de produkter, som efter den 7. juni 2017 vil være tilladt at sælge lovligt.

Følg med i hvilke produkter der er anmeldt hos Sikkerhedsstyrelsen – produkter som lovligt må sælges i Danmark:

http://e-cigaretregler.dk/da/anmeldte-produkter

Der er tale om ret så kraftige stramninger – der gør at – “alt hvad vi troede vi vidste” – vil være ændret drastisk fra den dato.

Der er endnu ingen standarder for produkterne på plads – så umiddelbart kan de fleste produkter forsøges anmeldt – med risiko for, at anmeldelsesgebyret på ca. 37.000 kr. pr. produkt er spildt, når standarderne bliver indført. Og – det er der ikke ret mange producenter der tør tage chancen med…

Og på samme tid er det fortsatte salg af tobakscigaretter stadig lovligt – et produkt som vi med sikkerhed kan sige ER skadeligt for en persons helbred.

Og på samme tid, er f.eks. snus ulovligt at sælge i Danmark – et produkt som VI VED medfører en reduceret fare for forbrugernes helbred.

DADAFO vil nu holde op med at råbe “ULVEN KOMMER”
– for den er her allerede
– og den har været her i lang tid…
Spørgsmålet er bare, om vi kan SE ulven
– og om vi er bange for den?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.