Date of guilty knowledge

forbrydelse

Gør WHO, Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Lungeforening, Hjerteforeningen og Sundhedsstyrelsen m.fl. sig skyldige i en forbrydelse, når de bevidst fordrejer og tilbageholder de videnskabelige fakta om e-damp?

Det er ingen synd at ændre holdning – når man bliver præsenteret for argumenter der tvinger én til at opgive sine forudindfattede og meget stålsatte meninger om et produkt.

WHO, Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Lungeforening, Hjerteforeningen og Sundhedsstyrelsen m.fl. kan endnu nå at skifte mening – og DADAFO vil på det kraftigste anbefale dem at lytte til de 53 internationale sundhedseksperter der anbefaler at bl.a. WHO skal være endog meget forsigtige med at fordømme et produkt, der på sigt kan være med til at redde millioner af rygere fra at dø en alt for tidlig død som følge af tobaksrelaterede sygdomme.

På engelsk findes der et udtryk der hedder “Date of guilty knowledge” – hvilket på dansk kan oversættes til “tidspunktet for bevidst medskyldighed” – dvs. der er i dag mange foreninger/personer og styrelser der allerede ligger inde med beviserne for, at e-damp ikke kan betragtes som værende skadelig i bekymrende grad – men alligevel fremsættes der grundløse beskyldninger, under dække af, at der enten ikke er foretaget undersøgelser nok, eller at der ikke er foretaget langvarige forsøg med et givent produkt, der skal bevise et produkts skadelighed/uskadelighed.

Denne dato (tidspunktet for bevidst medskyldighed) er for længe siden overskredet – så hvis man offentligt vil ændre holdning/mening, så skal det meget snart ske, med mindre man vil risikere sagsanlæg for at have fremsat beskyldninger og anklager mod bedre vidende. Al forskning og undersøgelser ligger offentligt tilgængeligt – og diverse foreninger og Sundhedsstyrelsen burde være bevidste omkring de nyeste og mest opdaterede undersøgelser og kliniske tests – og konklusionerne der er blevet draget af disse undersøgelser og tests.

Det viser sig gang på gang, at de foreninger/personer der nægter at ændre deres holdning/indstilling til et produkt/en idé/en tanke – er de foreninger/personer der står til at miste meste ved at ændre deres holdning/indstilling. Men det retfærdiggør ikke samme foreninger/personers handlinger og udtalelser, der kan være medvirkende til at mange millioner mennesker fortsat vil ryge tobak, fremfor at anvende et langt mindre skadeligt alternativ.

Når selv de 53 meget fremtrædende, respekterede og dygtige sundhedseksperter evt. ikke bliver lyttet til – når de ihærdigt prøver at forklare det rette sammenhæng – så er al håb om en fornuftig fremtid ude. Vi kan blot håbe på WHO ser fornuften i ikke at foreslå at klassificere og regulere e-damp som værende et tobaksprodukt, og ikke anbefaler at e-damp bliver underlagt FCTC (Framework Convention on Tobacco Control).

De mange misforståelser og bevidst negative skræmmekampagner der igennem de seneste år har kørt på i Danmark, har været medvirkende til at mange danskere betragter e-dampen som værende mindst lige så skadelig som rygning af tobak (hvis ikke mere skadelig) – på trods af at samtlige førende sundhedseksperter ikke ser nogen som helst grund til at fremkomme med disse påstande om e-dampens skadelighed. Der er simpelthen ikke videnskabeligt belæg for de skræmmende påstande.

Skræmmekampagnerne, der alle er fremsat uden deciderede og skudsikre beviser omhandler bl.a.:

• man får vand i lungerne af at dampe – myte uden bevis/videnskabeligt belæg for påstanden

• man får lipid (olie) lungebetændelse/inflammation af at dampe – myte uden bevis/videnskabeligt belæg for påstanden, så længe man ikke bruger oliebaserede aromaer

• damp får unge til at fortsætte videre til at ryge alm. cigaretter – myte uden bevis/videnskabeligt belæg for påstanden

• man får svamp i lungerne af at dampe – myte uden bevis/videnskabeligt belæg for påstanden

• passiv damp er mindst lige så skadelig som passiv røg – myte, der er modbevist adskillige gange; passiv damp er ikke skadelig for hverken andre voksne eller børn der befinder sig i nærheden af én (eller flere) der damper

• damp ligner røg – og derfor skal begge dele være lige forbudt – på afstand kan dampen ligne røg – men dette er ikke grundlag for at forbyde at der dampes hvor der ikke må ryges (dette kan klares med skiltning)

• man får lige så meget (eller mere) nikotin ved at dampe, som af at ryge cigaretter – myte, der flere gange er klinisk modbevist via målinger i blodplasmakoncentrationer hos en ryger kontra en damper

• nikotinen er lige så afhængighedsskabende hvad enten den bliver indtaget som røg eller som damp – myte, der flere gange via målinger på f.eks. Fagerstrøm-skalaen er modbevist, da indtagelse af nikotin via damp ikke medfører nær den samme følelse af afhængighed, som ved indtagelse via afbrænding af tobak

• nikotin er kræftfremkaldende – myte, der er modbevist adskillige gange. “Det er ikke nikotinen der slår dig ihjel som ryger, det er røgen der slår ihjel”

One Response to "Date of guilty knowledge"

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.