DADAFO: Ekstra Bladet fordrejer fakta

EkstraBladet

D. 16/4 – 2014 bragte Ekstra Bladet en meget alvorlig nyhed ’Forskere: E-cigaretter kan udløse lungekræft’, men er det virkelig sandt, eller har Ekstra Bladet misforstået studiet?

Hvad der er vigtigt at bemærke i det studie Ekstra Bladet henviser til er, at dette er et præ-klinisk studie, der blot skal afgøre om der er en mulig forbindelse mellem e-væske og lungekræft. Af disse resultater i præ-kliniske studier, bliver langt hovedparten senere tilbagevist i det endelige studie.

Hvad der yderligere skal bemærkes, er valget af indikatorer for kræftpotentiale, som var lungeceller med mutationer i P53 proteinet og KRAS genet. Hvorfor er dette relevant? Jo, studier i Sverige har indikeret at folk der tygger snus ikke er bærere af disse mutationer. Det er en relevant antagelse at sammenligne e-dampere med folk der benytter sig af snus, da indholdet af potentielt carcinogene stoffer er det præcis samme i e-damp og snus – blot i langt højere mængder i snus.

Expression of p53, PCNA, Ki-67 and bcl-2 in relation to risk factors in oral cancer – a molecular epidemiological study

Ekstra Bladet glemmer ligeledes at nævne, at der i det indledende kliniske studie de henviser til, også var en invasiv adfærd i cellerne der hverken blev udsat for e-væske eller væskeudtræk fra tobak. Dette er ellers et meget vigtigt område som Ekstra Bladet glemmer at belyse. Grunden til at lungecellerne, der hverken blev udsat for e-væske eller væskeudtræk fra tobak, stadig udviste invasiv adfærd, skyldes netop valget af P53 protein og KRAS mutationer. De er ekstremt invasive, men som nævnt ovenfor, ikke normalt til stede i folk der benytter sig af produkter sammenlignelige med e-damp.

DADAFO’s formand Christian Jakobsen er overrasket over at Ekstra Bladet vælger at bringe en artikel om et præ-klinisk forsøg:

”At man vælger at bruge P53 proteinet og KRAS gen mutationer, og samtidig henviser til e-damp er en mærkelig type forskning, da disse mutationer sandsynligvis slet ikke er til stede i folk der damper. Men ikke mindst, så glemmer Ekstra Bladet at nævne, at i celleprøven hvor der blev benyttet e-væske der var sammenlignelig med det nikotinniveau man havde fundet i e-dampere – der udviste lungecellerne ingen tegn på invasiv adfærd. Man konkluderede altså fra forskernes side, at der ingen kræftrisiko var. Det eneste tilfælde man fandt en kræftrisiko, var i e-væsken med et meget højt indhold af nikotin. Og det skal her bemærkes, at hvor højt indholdet var, vil ikke engang forskerne fortælle om. Det er svært ikke at antage, at indholdet af nikotin var meget højt – og på ingen måde sammenligneligt med indholdet i en e-damper.”

DADAFO’s næstformand Kenneth Søberg er ligeledes overrasket, og henviser til at der tidligere er lavet store kliniske forsøg af e-damps kræftpotentiale:

”Det kan undre at der i artiklen ikke nævnes, at European Society of Cardiology tidligere har konkluderet, gennem deres kliniske forsøg med hjerteceller, at der ikke er nogen kræftrisiko forbundet med e-damp. I stedet vælger Ekstra Bladet desværre at bringe et 4 måneder gammelt præ-klinisk studie med overskriften ’Forskere: E-cigaretter kan udløse lungekræft’ på trods af, at forskerne netop konkluderer, at e-væske med en normal mængde nikotin, ikke er kræftfremkaldende.”

Electronic cigarettes do not damage the heart

2 Responses to "DADAFO: Ekstra Bladet fordrejer fakta"

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.