CDC: Ingen farlige emissioner fra e-damp

*** GODT NYT FRA USA ***

Den amerikanske stats “Center for Disease Control and Prevention – CDC” (Center for Sygdomskontrol og Beskyttelse), har lavet en indendørs arbejdsklimaundersøgelse i en damp-shop.

Undersøgelsen forløb over flere dage. De tog luftprøver rundt omkring i lokalerne, samt direkte ved medarbejderne. Medarbejderne dampede alle. Der blev også taget prøver fra overfladerne i butikken, via aftørring/wipes af bord- og vægoverflader m.m.

CDC kunne konkludere:

De fandt INGEN emissioner i luften i lokalerne, som lå over de tilladte indendørs arbejdsmiljø grænseværdier!

Dermed sagt – at der ikke var grund til at forbyde e-dampning i dampbutikken, siden der ikke var skadelige stoffer i luften i bekymrende mængder, på trods af at de ansatte og kunderne dampede!

CDC har dermed “blåstemplet” dampen, og der kan dermed ikke være tale om “passiv damp” eller direkte skade ved passiv inhalation af udåndet damp, ifølge USAs grænseværdier for inhalation af indendørs luft.

At undersøgelsen er foretaget i en dampbutik, hvor både ansatte og mange kunder damper i løbet af dagen, giver også grund til at genoverveje evt. dampforbud der er eller evt. vil blive gennemført i andre sammenhænge i bl.a. Danmark og Europa.

Læs hele undersøgelsen fra CDC her:

https://www.cdc.gov/niosh/hhe/reports/pdfs/2015-0107-3279.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.