Brancheforening lægger op til retssager

Ecita

Den engelske brancheforening, ECITA, lægger nu op til retssager.

Det gør de over udfaldet af forhandlingsresultatet for TobaksProduktDirektivet. Lige som i Frankrig, kan retssagerne ikke blive sat i effekt, førend selve implementeringen af direktivet er blevet præsenteret i England – men Katherine Devlin, formand for ECITA, gør det meget klart, at brancheforeningen vil kæmpe imod TPD med al magt, fornuft og retten på deres side. Det er samme procedure som alle medlemslandene skal i gang med, da det i TPD er lagt ud til hvert enkelt medlemsland at implementere/fortolke “spillereglerne” for salget af e-damp produkter. Retningslinjerne i TPD er minimumskrav – og hvis alt er som det plejer, så kan vi f.eks. regne med at Danmark bl.a. vil sætte kravene endnu højere end det der kræves i TPD.

Det kan meget vel være at Sundhedsstyrelsen fortsat vil anbefale at man klassificerer ALLE e-cigaretter/e-dampere og nikotinholdige væsker (uanset nikotin-styrke) som værende medicinalprodukter, som der skal søges om medicinsk markedsføringstilladelse til, for at de må sælges lovligt i Danmark. Ligeledes er det op til hvert enkelt medlemsland, om de vil tillade import/eksport af nikotinholdige produkter medlemslandene imellem. Dette kan desværre betyde, at danske dampere ikke længere kan købe e-væsker med nikotin fra de andre EU-medlemslande – ej heller vil det evt. være muligt at købe e-grej – uden at skulle gøre sig selv til kriminel, og skulle foretage sine handler på det sorte marked.

Begrænsningerne i forhold til reklamering gør at e-damp produkter sidestiles med alm. cigaretter – dvs. der må IKKE reklameres for produkterne overhovedet. Men – hvis man har råd til at ansøge om en markedsføringstilladelse, og få sine produkter klassificeret som værende medicinalprodukter – så er det tilladt at reklamere alt det man vil, når blot man reklamerer for at produktet er ment som et produkt til rygestop – på samme vilkår som Nicorette, Nicotinell og Nicovel reklamerer p.t.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.