Artikel 18 er blevet stemt igennem

EUFlag

Artikel 18 i tobaksproduktdirektivet er i dag blevet stemt igennem i EU-parlamentet.

• E-damp produkter vil fremover kun kunne købes i Danmark, hvis de overholder ordlyden i tobaksproduktdirektivet – dvs. de fleste af de tanke m.m. som anvendes i dag, bliver forbudt.
• Et begrænset antal nye brugere, der vil skifte til e-damp.
• Risiko for, at de der helt er holdt med at ryge tobak (ved at skifte til damp) vil vende tilbage til tobakken igen.
• Små- og mellemstore virksomheder (forhandlere og producenter) vil lukke forretningen, som følge af de unødvendigt høje og strenge krav der stilles til e-dampere og -væsker (med eller uden nikotin).
• Endnu et produkt, som ingen gider bruge i fremtiden – da den ingen “appeal” har til dem som produktet er rettet imod.
• En miljømæssig katastrofe, når e-grej kun må/skal sælges i små mængder = mere affald, og affald der ikke kan genbruges.
• Forsøg på at de-facto-forbyde en konkurrent til medicinalindustriens produkter er lykkedes – pharma-lobbyisterne har vundet … i denne omgang.
• Udbuddet af de e-damp produkter, som de danske forbrugere har mulighed for at købe, bliver drastisk reduceret. Og til dem der mener at de så vil købe deres damp-grej og store ordrer af væsker andre steder end i Danmark, så er der via TPD givet mulighed for at man i EU kan forbyde salg af e-produkter på tværs af landegrænser.

Er det nu vi begynder at gøre modstand?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.